GDPR

Извлечи личната информация

Можете да използвате връзката по -долу, за да поискате отчет с цялата лична информация, която съхраняваме за вас.

Премахни личните данните

Използвайте тази опция, ако искате да премахнете вашите лични и други данни от нашия магазин.. Имайте предвид, че този процес ще изтрие вашия акаунт, така че вече няма да имате достъп или да го използвате.